Drevná štiepka

  • veľkosť frakcie G30 – G100 prispôsobená požiadavkám odberateľa, podiel kôry do 30%, 
  • štiepka určená na výrobu aglomerovaných materiálov a ďalšie technologické spracovanie
  • technologická štiepka vyrábaná prevažne z mäkkých ihličnatých drevín (smrek, jedľa, borovica, smrekovec opadavý) z odpadového bočného reziva s podielom kôry do 30 % 
  • štiepku na technologické účely vyrábame na prevádzke vo Vígľaši stacionárnym štiepkovačom SG 500 s vibračným podávacím stolom
  • technologický uzol pozostáva zo stacionárneho štiepkovača, hydraulickej ruky, dvoch čelných nakladačov a odvoznej súpravy s hydraulickou rukou.
  • Kapacita skladových priestorov je 2000 t vyrobenej štiepky a 1000 t bočného odpadového reziva
  • Surovina na výrobu drevnej štiepky je dovážaná od lokálnych drevospracujúcich podnikov vlastnou aj externou dopravou