Lesná biomasa

  • veľkosť frakcie G30 - G100 prispôsobená požiadavkám odberateľa, a v závislosti od druhu dreviny a podielu hrúbia v hmote na výrobu lesnej biomasy
  • lesná biomasa je určená na energetické účely 
  • lesná biomasa s podielom kôry, ihličia a zelených častí
  • lesná biomasa určená na energetické využitie sa vyrába z nasledovných komodít:
  • listnaté a ihličnaté dreviny, kroviny,
  • palivové drevo, konáre, pne, korene, kôra, rýchlorastúce pestované dreviny,
  • zvyšky po odlesňovaní trvalých trávnatých porastov,
  • odpady zo sadov a vinohradov,
  • odpady po mechanickom opracovaní dreva v organizáciách lesného hospodárstva vo forme kusových odpadov
  • lesnú biomasu na energetické účely spracúvame mobilnými štiepkovačmi na odvozných miestach