O nás

Spoločnosť Worldwood Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2005 ako pokračovateľ spoločnosti  Marek Danko, ktorá sa výrobou štiepky začala zaoberať už v roku 1998.

Našou hlavnou činnosťou je  výroba, spracovanie a preprava drevnej štiepky pre energetické a technologické účely. Zabezpečujeme komplexný proces: ťažba, zvoz drevnej hmoty z porastov na odvozné miesta pre ďalšie spracovanie, štiepkovanie, odvoz guľatiny, preprava materiálov ku koncovým zákazníkom. Aktuálna  ročná produkcia drevnej štiepky dosahuje úroveň približne 100.000 ton. Okrem výroby drevnej štiepky spoločnosť zabezpečuje aj pravidelné dodávky pilín pre výrobcov peliet, brikiet, aglomerovaných materiálov a na energetické účely.

Spoločnosť zabezpečuje prepravu sypkých materiálov vlastným vozovým parkom, kde momentálne disponujeme 19 jazdnými súpravami s veľkokapacitnými návesmi typu walking-floor o objeme 85-90 prm. Okrem prepravy vlastného materiálu poskytujeme aj prepravu materiálov pre externých zákazníkov. Aktuálne disponujeme 2 mobilnými štiepkovačmi, stacionárnym štiepkovačom určeným na výrobu technologickej (diskovej) štiepky na prevádzke vo Vígľaši, 2 kontajnerovými súpravami, klanicovou súpravou TATRA 815, 2 nakladačmi a TATRA 815 so silážnou nadstavbou.

Prevádzka spoločnosti WorldWood Slovakia, s.r.o. je v obci Vígľaš vzdialená 15 km od Zvolena, kde sa nachádza administratívna budova, sklad biomasy, výrobné a servisné stredisko spoločnosti.

V súvislosti s rastúcim záujmom slovenskej ekonomiky o obnoviteľné zdroje pripravujeme ďalšie investície do výroby lesnej biomasy a tepelných zdrojov.

Spoločnosť WorldWood Slovakia s.r.o je držiteľom certifikátu PEFC, registrované pod číslom R 1857-1, a povolenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12.

V súčasnosti firma zamestnáva 28 zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod a správu spoločnosti.