PEFC

Spoločnosť WorldWood Slovakia, s.r.o. spĺňa požiadavky spotrebiteľského reťazca lesných produktov (C-o-C)podľa TD SFCS 1004:2013-časť 6.2 príloha 1 (PEFC ST 2002:2013 – Section 6.2 Appendix 1). Registračné číslo certifikátu : R 1857-1

Rozsah platnosti:

  • Piliarska a dyharenská guľatina
  • Vlákninové drevo
  • Štiepky a triesky
  • Drevný odpad
  • Ostatné priemyslové drevo
  • Palivové drevo (štiepka, odpad, pelety, brikety)