Spoločnosť WorldWood Slovakia rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Služby

Kamiónová preprava

Kamiónová preprava

Prepravu materiálov spoločnosť WorldWood Slovakia, s.r.o. zabezpečuje 19 ťahačmi značiek SCANIA a VOLVO, ktoré spĺňajú medzinárodnú ekologickú normu EURO 5, EURO 6 ,EEV, veľkokokapacitnými návesmi typu Walking-floor. Objem návesov je 85 - 90 priestorových metrov. Okrem prepravy vlastného materiálu poskytujeme aj prepravu materiálov pre externých zákazníkov. Spoločnosť obnovuje vozový park spravidla v 4-ročných intervaloch. 

Certifikáty na prepravu:

 • GMP +  FSA je určený prepravcom poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
 • GMP + International no.: GMP011879
 • SGS No.: 30373
 • Certifikovaný dopravca odpadov – určené prepravcom, vykonávajúcim prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe oprávnenia na prepravu tovaru podľa osobitného predpisu
 • Rozhodnutie:  OU-DT-OSZPú-2018/000859/ROJ, číslo registrácie : 5/2018
 • Rozhodnutie pre prepravu odpadov zaradené do skupiny 01 až 20 v katalógu odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
 • Povolenie pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 
 • Povolenie udelené Európskym spoločenstvom uskutočňovať medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu a použiť akúkoľvek trasu na cesty alebo časti ciest vykonané v prenájme alebo za úhradu v rámci územia Spoločenstva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy na trh a v súlade so všeobecnými ustanoveniami licencie

Kontajnerová preprava

Kontajnerová preprava

V ťažšie dostupných terénoch zabezpečujeme zvoz lesnej biomasy dvomi kontajnerovými súpravami a TATROU 815. Kontajnerové súpravy sú taktiež využívané na zvoz bočného reziva, krátkeho odpadového reziva a ostatných drevných materiálov.

Kontajnerová súprava SCANIA G450 s pohonom 6x6 je vybavená  hydraulickou rukou JONSE RED, typ J1140TZ80A a naťahovacím hákom KURTA typ KHN. Súprava SCANIA má vymeniteľnú nadstavbu na veľkoobjemové kontajnery a klanicovú nadstavbu na prepravu dreva a drevnej hmoty. 

Kontajnerová súprava IVECO 260 E s pohonom 6x4 je vybavená  naťahovacím kontajnerovým hákom. Súprava má vymeniteľnú nadstavbu na veľkoobjemové kontajnery a klanicovú nadstavbu. 

Agro TATRA T-815 s pohonom 6x6 je využívaná najmä na zvoz lesnej biomasy z ťažko dostupných terénov a dopravu pre externých zákazníkov v poľnohospodárstve.


Štiepkovanie mobilnými štiepkovačmi

Štiepkovanie mobilnými štiepkovačmi

Naša spoločnosť v súčasnosti využíva na výrobu lesnej biomasy (drevnej štiepky)  dva mobilné štiepkovače 

 • Mobilný štiepkovač Eschlböck Biber 84 RBZ je umiestnený na automobilovom podvozku MAN TGS 6x6. Štiepkovač je vybavený hydraulickou rukou Epsilon M120L 97 s dosahom 9,7 m. Súčasťou štiepkovača je štiepač nadrozmernej guľatiny Spaltbiber. Podávací systém štiepkovača má široký vstupný otvor 122 x 60 cm s horným agresívnym podávacím valcom a spodným podávacím pásom. Štiepkovač je vybavený vymeniteľným sitom pre výrobu štiepky rôznych frakcií (G30-G100)podľa požiadaviek odberateľa.
 • Mobilný štiepkovač Eschlböck Biber 92 -ZK vybavený hydraulickou rukou Epsilon-Palfinger M70f101 pripojený za traktor FENDT VARIO 936. Podávací systém štiepkovača má vstpný otvor 122 x 75 cm s horným agresívnym podávacím valcom a spodným podávacím pásom. Štiepkovač je vybavený vymeniteľným sitom pre výrobu štiepky rôznych frakcií (G30-G100)podľa požiadaviek odberateľa.

Ťažba, spracovanie a služby prípravy biomasy

Ťažba, spracovanie a služby prípravy biomasy

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexný proces výroby a spracovania biomasy, ktorý pozostáva z nasledovných činností:

 • Vývoz zbytkov po ťažbe v ťažobnom procese
 • Výroba biomasy v prerezávkových a prebierkových porastoch
 • Čistenie plôch a trvalých trávnatých porastov od náletových drevín 
 • Čistenie vodných tokov a povodí riek
 • Likvidácia a čistenie porastov okolo ciest
 • Likvidácia ovocných sadov
 • Odlesňovanie plôch s výsadbou rýchlorastúcich drevín 
 • Spracovanie odpadov vznikajúcich pri mechanickom opracovaní dreva na expedičných skladoch 
 • Výkup drevnej hmoty pre ďalšie spracovanie