Kontakt

ADRESA

Sídlo: Kukučínova 253/90, 962 12  Detva

PREVÁDZKA

Prevádzka: Malinovského 782, 962 02  Vígľaš

Marek Danko
konateľ spoločnosti
Tomáš Vetrák
nákup a predaj biomasy
Ján Lihoťan
logistika
Ján Kulišiak
servis a náhradné diely
Marek Olšiak
vedúci expedičného skladu
PhDr. Martina Golianová
účtovníctvo(úhrady faktúr)
Ing. Miroslava Francistyová
ekonomický úsek
Eva Melichová
fakturácia