Loga slider
Loga slider

01 Výroba drevnej štiepky a pilín

Spoločnosť WorldWood Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2005 ako pokračovateľ spoločnosti Marek Danko, ktorá sa výrobou štiepky začala zaoberať už v roku 1998. Našou hlavnou činnosťou je výroba, spracovanie a preprava drevnej štiepky pre energetické a technologické účely. Aktuálna ročná produkcia drevnej štiepky dosahuje úroveň približne 100.000 ton. Okrem výroby drevnej štiepky spoločnosť zabezpečuje aj pravidelné dodávky pilín pre výrobcov peliet, brikiet, aglomerovaných materiálov a na energetické účely. 

VIAC O NÁS

02 Naša ponuka

Spoločnosť WorldWood Slovakia, s.r.o. je držiteľom certifikátu PEFC v rozsahu:

  • Piliarska a dyharenská guľatina
  • Vlákninové drevo
  • Štiepky a triesky
  • Drevný odpad
  • Ostatné priemyslové drevo
  • Palivové drevo (štiepka, odpad, pelety, brikety)

03 Veľkokapacitné súpravy typu Walking-floor

Spoločnosť WorldWood Slovakia, s.r.o. aktuálne disponuje 19 jazdnými súpravami s veľkokapacitnými návesmi typu walking-floor. Okrem prepravy vlastného materiálu poskytujeme aj prepravu materiálov pre externýmch zákazníkov.

04 Naša spoločnosť

Našou hlavnou činnosťou je  výroba, spracovanie a preprava drevnej štiepky pre energetické a technologické účely. Zabezpečujeme komplexný proces: ťažba, zvoz drevnej hmoty z porastov na odvozné miesta pre ďalšie spracovanie, štiepkovanie, odvoz guľatiny, preprava materiálov ku koncovým zákazníkom. Aktuálna  ročná produkcia drevnej štiepky dosahuje úroveň približne 100.000 ton. Okrem výroby drevnej štiepky spoločnosť zabezpečuje aj pravidelné dodávky pilín pre výrobcov peliet, brikiet, aglomerovaných materiálov a na energetické účely.

05 Novinky v našej ponuke

Drevné pelety

Naša spoločnosť ponúka drevné pelety spĺňajúce kritériá normy EN plus A1. Drevné pelety sú vyrobené zo smrekového dreva. Priemer drevných peliet je 6 mm. Dĺžka peliet: ≤ 40 mm. Vlhkosť peliet: ≤ 6,6 %. Obsah popola:≤ 0,4 %. Mechanická odolnosť: ≥ 98,5 %. Výhrevnosť: ≥ 17,2 MJ/kg (≥ 4,8 kWh/kg).

Drevné pelety

Štiepkovanie mobilnými štiepkovačmi

Spoločnosť WorldWood Slovakia, s.r.o v súčasnosti využíva na výrobu lesnej biomasy dva mobilné štiepkovače. Mobilný štiepkovač Eschlböck Biber 84 RBZ a Eschlböck Biber 92 -ZK

Štiepkovanie mobilnými štiepkovačmi