Preprava

Špecializujeme sa na výnimočné riešenia v kamiónovej a kontajnerovej preprave a súvisiacich službách. S bohatými skúsenosťami v tejto dynamicko-náročnej oblasti prinášame efektívne a spoľahlivé prepravné možnosti. Vaša bezchybná logistika je pre nás absolútnou prioritou.

Kamiónová preprava

Prepravu materiálov spoločnosť Worldwood s.r.o. zabezpečuje 15 ťahačmi značiek SCANIA, ktoré spĺňajú medzinárodnú ekologickú normu EURO 6 s veľkokapacitnými návesmi typu Walking-floor. Objem návesov je 85 – 90 priestorových metrov. Okrem prepravy vlastného materiálu poskytujeme aj prepravu materiálov pre externých zákazníkov. Spoločnosť obnovuje vozový park spravidla v 4-ročných intervaloch. 

Certifikáty na prepravu:

– určené prepravcom, vykonávajúcim prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe oprávnenia na prepravu tovaru podľa osobitného predpisu

Rozhodnutie:  OU-DT-OSZPú-2018/000859/ROJ, číslo registrácie : 5/2018

Rozhodnutie pre prepravu odpadov zaradené do skupiny 01 až 20 v katalógu odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.

Povolenie udelené Európskym spoločenstvom uskutočňovať medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu a použiť akúkoľvek trasu na cesty alebo časti ciest vykonané v prenájme alebo za úhradu v rámci územia Spoločenstva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy na trh a v súlade so všeobecnými ustanoveniami licencie.

Kontajnerová preprava

V ťažšie dostupných terénoch zabezpečujeme zvoz lesnej biomasy kontajnerovou súpravou Scania R420 a TATROU 815. Kontajnerová súprava je taktiež využívaná na zvoz bočného reziva, krátkeho odpadového reziva a ostatných drevných materiálov. 

Kontajnerová súprava SCANIA R420 s pohonom 6×4. Súprava SCANIA má vymeniteľnú nadstavbu na veľkoobjemové kontajnery a klanicovú nadstavbu na prepravu dreva a drevnej hmoty. 

Agro TATRA T-815 s pohonom 6×6 je využívaná najmä na zvoz lesnej biomasy z ťažko dostupných terénov a dopravu pre externých zákazníkov v poľnohospodárstve.

Klanicová preprava

Zvoz drevnej hmoty na štiepkovanie a ďalšie spracovanie si zabezpečujeme klanicovými súpravami Volvo a Scania vybavenými hydraulickou rukou. Taktiež využívame vozidlá na poskytovanie služieb drevospracujúcimi podnikmi.

Návrat hore