O nás

Spoločnosť Worldwood s.r.o. vznikla v roku 2017 ako pokračovateľ spoločnosti  Marek Danko, ktorá sa výrobou štiepky začala zaoberať už v roku 1998. 

Našou hlavnou činnosťou je  výroba, spracovanie a preprava drevnej štiepky pre energetické a technologické účely. Zabezpečujeme komplexný proces: ťažba, zvoz drevnej hmoty z porastov na odvozné miesta pre ďalšie spracovanie, štiepkovanie, odvoz guľatiny, preprava materiálov ku koncovým zákazníkom. Aktuálna  ročná produkcia drevnej štiepky dosahuje úroveň približne 100.000 ton. Okrem výroby drevnej štiepky spoločnosť zabezpečuje aj pravidelné dodávky pilín pre výrobcov peliet, brikiet, aglomerovaných materiálov a na energetické účely.

 

Preprava a
vozový park

Spoločnosť zabezpečuje prepravu sypkých materiálov vlastným vozovým parkom, kde momentálne disponujeme:

Okrem prepravy vlastného materiálu poskytujeme aj prepravu materiálov pre externých zákazníkov. Aktuálne disponujeme:

Prevádzka spoločnosti
WorldWood

Prevádzka spoločnosti Worldwood  s.r.o. je v obci Vígľaš vzdialená 15 km od Zvolena, kde sa nachádza administratívna budova, sklad biomasy, výrobné a servisné stredisko spoločnosti.

V súvislosti s rastúcim záujmom slovenskej ekonomiky o obnoviteľné zdroje pripravujeme ďalšie investície do výroby lesnej biomasy a tepelných zdrojov.

V súčasnosti firma zamestnáva 30 zamestnancov, ktorí zabezpečujú chod a správu spoločnosti.

 

Spoločnosť Worldwood s.r.o je držiteľom certifikátu PEFC, registrované pod číslom R 1857-1, a povolenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12.

Návrat hore