Contact

ADDRESS

Residence: Kukučínova 253/90, 962 12  Detva

TRAFFIC

Malinovského 782, 962 02 Vígľaš

Marek Danko
konateľ spoločnosti
Dušan Chlebničan
nákup a predaj biomasy
Tomáš Vetrák
nákup a predaj biomasy
Ján Lihoťan
logistika
Ján Kulišiak
servis a náhradné diely
Radoslav Melicher
vedúci expedičného skladu
PhDr. Martina Golianová
účtovníctvo(úhrady faktúr)
Ing. Miroslava Francistyová
ekonomický úsek
Eva Melichová
fakturácia